Co to jest sukcesja?

dłonie

Sukcesja polega na wstąpieniu w ogół praw i obowiązków przez nabywcę, niezależnie od tego, czy chodzi tu o przekazanie majątku na zasadzie dziedziczenia czy przekazanie biznesu w każdej formie prawnej. Sukcesja w biznesie stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców, gdyż pierwsze pokolenia ludzi, którzy zarejestrowali swoje biznesy po transformacji ustrojowej sięgają obecnie wieku emerytalnego. Pojawia się więc dylemat – komu przekazać swoją firmę? Zastanawiając się, jak ma przebiegać proces sukcesji w naszym przedsiębiorstwie, należy ustalić, kto po naszej śmierci ma zostać nowym właścicielem i zarządcą biznesu.

Sukcesja od strony prawnej

Nowe regulacje, które obowiązują od 25 listopada 2018 roku gwarantują ciągłość działania małych, rodzinnych biznesów po śmierci ich założycieli. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie z dniem 5 lipca 2018 roku sprawiła, że przedsiębiorstwo ma możliwość działania w obrocie prawnym i prowadzić dotychczasowe działania dotyczące zawartych przed śmiercią właściciela kontraktów.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że firmy wpisane do ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają prawu sukcesji, a zawarte umowy cywilno-prawne oraz otrzymane koncesje i zezwolenia tracą ważność z dniem śmierci osoby zarządzającej firmą. Może to całkowicie zaburzyć funkcjonowanie firmy a dla pracowników równać się z utratą pracy i środków do życia. Nowa ustawa reguluje postępowanie w przypadku niespodziewanej śmierci właściciela firmy – jego prawni następcy mają dzięki niej dostęp do odpowiednich narzędzi, umożliwiających podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących dalszego działania przedsiębiorstwa.

Sukcesja – powołanie zarządcy

Zarządca sukcesywny może być powołany przez samego właściciela firmy, ale także przez jego spadkobierców – na przykład małżonkę czy dzieci, jeśli nie upłynęło więcej, niż dwa miesiące od jego śmierci. Rolą zarządcy sukcesywnego jest przejęcie obowiązków oraz uprawnień przedsiębiorcy. Choć brzmi to banalnie, w praktyce może okazać się to nie lada wyzwaniem. Zarządca ma prawo do prowadzenia czynności związanych z działaniem firmy, jednak w ograniczonym czasie. To trudny okres dla całego personelu przedsiębiorstwa (zwanego w tym czasie przedsiębiorstwem w spadku).

Pamiętajmy, że prowadzenie sprawnie działającego przedsiębiorstwa wymaga doskonałej znajomości przepisów prawnych – warto zapoznać się z ustawą na temat sukcesji zanim zdecydujemy się na prowadzenie własnej firmy. Pomoże to uniknąć zamieszania i kłopotów w przyszłości.

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *