Już coraz mniej obca nazwa data center oznacza centrum danych, czyli miejsce przechowywania pracujących serwerów, urządzeń przechowywania danych oraz całą potrzebną infrastrukturę sieciową. Oprócz przechowywania takich urządzeń, centra danych mają do spełnienia inne bardzo ważne role. Muszą one zapewnić bezpieczeństwo przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy odłączeniem zasilania sprzętu tam pracującego. Innym ważnym zadaniem jest ochrona danych przed dostępem osób niepowołanych mogącym wejść w posiadanie danych ważnych z punktu widzenia prywatności i bezpieczeństwa użytkowników centrów danych i ich klientów.

Po co firmie usługi data center?
Coraz więcej firm, banków czy instytucji oferuje swoje usługi w Internecie. To co dawniej zajmowało wiele czasu, dziś można załatwić w kilka minut poprzez sieć globalną. Nikogo już dziś nie dziwi możliwość zakupów, płacenia rachunków czy komunikacji ze znajomymi poprzez strony WWW i odpowiednie aplikacje. Czerpanie rozrywki z Internetu w postaci muzyki, filmów czy gier często wypiera tradycyjne sposoby spędzania wolnego czasu w domu. Te wszystkie udogodnienia wiążą się z koniecznością, magazynowania, przetwarzania i przesyłania bardzo dużej ilości danych. Dlatego wielu firmom nie opłaca się rozbudowywać swoich siedzib o nowe serwerownie. Zlecają one przechowywanie danych centrom danych lub budują swoje centra w pobliżu swojej firmy jako osobne budynki.

Zasilanie przede wszystkim
Cała infrastruktura sieciowa centrów danych działa w oparciu o energię elektryczną. Dlatego tak istotne jest zapewnianie jej ciągłości dostępu. Realizuje się to poprzez:
– montowanie urządzeń UPS podtrzymujących zasilanie w instalacji w przypadku jego zaniku,
– odpowiednie agregaty do wytwarzania energii elektrycznej przejmujące zadanie UPSów,
– zwielokrotniane niezależne przyłącza elektryczne.
Na wypadek awarii urządzeń sieciowych stosuje się rozwiązania ułatwiające szybko naprawę lub wymianę. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie rozwiązanie prowadzenia przewodów, który powinno być bezpieczne, przejrzyste i pozwalające na szybką wymianę. Powinno ono chronić także przewody przed przegrzewaniem.

Ochrona przed osobami niepowołanymi
Skutki wycieku poufnych danych mogą być gorsze niż czasowy brak dostępu do nich. Może spowodować utratę zaufanie klientów co jest kluczowe w usługach centrów danych. Dlatego stosuje się w nich środki takie jak:
– odpowiednią konstrukcję budynku oraz stolarki drzwiowej i okiennej,
– system monitoringu CCTV z całkowicie niezależnym zasilaniem,
– oparte o hasła, karty czy odciski palców systemy kontroli dostępu,
– ochronę wzywaną przez systemy sygnalizowania włamania.
Pozwala to zabezpieczać dane przed osobami nie powołanymi, mogącymi mieć złe intencje.

Warunki klimatyczne
Wiadomo, że nie bez znaczenia są warunki otoczenia w jakich pracuje sprzęt elektroniczny. Dlatego w centrach danych stosuje się nowoczesne rozwiązania zapewniające najlepsze warunki pracy. Są to m. in.:
– wentylacja z układami filtrującymi kurz i drobnoustroje,
– precyzyjnie ustawiana i regulowana klimatyzacja mająca zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność,
– systemy gaszenia pożarów środkami gaśniczymi bezpiecznymi dla sprzętu elektronicznego.

Bezpieczeństwo danych jest najważniejsze
Centra danych magazynują, przetwarzają i przesyłają ogromne ilości danych. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie pracującym tam urządzeniom odpowiednich warunków pracy. Równie istotne jest też zagwarantowanie im bezpieczeństwa energetycznego oraz przed nieuprawnionym dostępem. To wszystko sprawia, że dla naszych danych powstaje coraz więcej centrów danych.

Nowoczesne zabezpieczenia w data center

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *